پوشش‌های ضد خوردگی

Homeپوشش‌های ضد خوردگی

پوشش‌های ضد خوردگی

خطوط لوله نقش مهمی را به عنوان وسیله حمل و نقل سیالاتی چون نفت، گاز و آب در فواصل طولانی از تولید کننده تا کاربر نهایی بازی می کنند. خطوط لوله خطراتی را برای تخریب خوردگی بالقوه ایجاد می کنند که می تواند باعث شکست آنها شود. خوردگی سطوح داخلی لوله های فولادی در محیط های CO2، H2S، H2O و کلرید رخ می دهد.

  • پوشش های صنعتی بهترین راه برای حفظ و ایمنی خطوط لوله هستند.
  • آنها از خوردگی جلوگیری می کنند.
  • آنها محافظت می کنند
  • آنها ایمنی را فراهم می کنند.
  • سطوح را تمیز نگه می دارند.