کسب‌وکار و اینترنت: سایت یا اینستاگرام؟

آیا خدمات رسانه‌های اجتماعی ضروری است؟